Het ligt al heel vroeg in je leven vast. Je drijfveren en je kwaliteiten.
Zo ook of je het in je hebt om ondernemer te worden. Want niet iedereen is geschikt om ondernemer te worden. 

Ze zijn tussen de 16 en 25 jaar. Deze jongeren begeleid ik bij het vinden van een passende studie. Ze zijn allen uniek en heel verschillend. Maar ze hebben ook overeenkomsten. Overeenkomsten in hun drijfveren en hun kwaliteiten. Ik noem ze de ondernemers in de dop. Zijn ze zo geboren? Jazeker!

We starten de gesprekken altijd met het teruggaan naar toen zij een jaar of negen waren. Zich nog niet bezighoudend met wat de buitenwereld van hen vindt; nog geen aanpassing in hun gedrag. Nog dichtbij hun oorspronkelijkheid. Zo zuiver mogelijk naar hun kern gaan: hun drijfveren en kwaliteiten.

Hun drijfveren worden helder wanneer zij vertellen wat zij heel graag deden wanneer zij niet naar school gingen toen zij negen jaar waren. We achterhalen hun drijfveren via het spelen. Dat gaat van avonturen beleven met vrienden tot hutten bouwen, voetballen, stoepen, gamen en verstoppertje. Alles komt aan bod. Om hun drijfveren te achterhalen ben ik vooral geïnteresseerd in waarom zij deze dingen zo leuk vonden. Wat zat er voor hen in?

Voor de ondernemers in de dop zijn dat de volgende 5 belangrijkste drijfveren:

  1. Vrijheid: zelf bepalen wat ik doe op mijn manier. Geen beperkingen, graag!
  2. Leidinggeven/initiatief nemen: ze namen in de groep vaak het voortouw. Hadden een natuurlijk overwicht. En namen vaak het initiatief om dingen te ondernemen met anderen.
  3. De beste willen zijn; ze wilden graag winnen; in ieder geval niet verliezen!
  4. Creatief in het bedenken van nieuwe dingen: zij bedachten vaak nieuwe dingen die zij met hun vrienden konden gaan doen.
  5. Avontuur/spannende dingen ervaren: zij hielden van veel afwisseling en wilden veel verschillende dingen meemaken.

Wanneer we hun kwaliteiten ontdekken via de rolmodellen die zij hadden toen zij negen jaar waren, zijn er ook veel overeenkomsten te zien voor deze ondernemers in de dop.

Hier de Top 5 van hun kwaliteiten:

  1. Harde werkers; enorm gedreven met grote ambities
  2. Leergierig: nieuwe dingen willen leren
  3. Empathisch: kunnen zich goed inleven in anderen
  4. Resultaatgericht
  5. Creatief in het bedenken van nieuwe dingen

Heb jij het in je om ondernemer te worden? Ga dan eens terug naar toen je 9 jaar was. Wat deed je toen graag en waarom? Welke rolmodellen had jij toen en welke eigenschappen bewonderde jij in deze personen?
Zie jij minimaal de Top 5 van drijfveren en kwaliteiten terug in jouw antwoorden? Mooi, dan wordt het voor jou tijd om te gaan ondernemen!

Zo niet, dan zijn er vele andere mooie mogelijkheden voor jou!